Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

 

Introductie

Mijn naam is Koenraad Ouwens (1953).

Ik ben als docent in de liturgiewetenschap werkzaam bij het Oud-Katholiek Seminarie bij de Universiteit Utrecht en tot voor kort was ik dit ook bij het Departement für christkatholische Theologie van de universiteit van Bern (Zwitserland). Gedurende veertien jaar was ik pastoor van de oud-katholieke gemeente te Krommenie en daarvoor in Alkmaar, Amersfoort en Culemborg.

Als jonge man trad ik toe tot de Oud-Katholieke Kerk, studeerde in Utrecht en werd in 1977 tot priester gewijd. Ik ben gehuwd (de Oud-Katholieke Kerk kent al lang geen celibaatsverplichting voor geestelijken meer) en vader van een volwassen dochter.

Als secretaris van de bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie was ik nauw betrokken bij de uitgave van het Oud-Katholiek Gezangboek, dat in 1990 verscheen, en van het Oud-Katholiek Kerkboek van 1993. In het laatste is mijn vertaling van de psalmen opgenomen. Deze vertaling werd met een speciaal doel gemaakt: de psalmen kunnen worden gezongen op de traditionele en onveranderde gregoriaanse melodieën. Na het verschijnen van het Kerkboek stelde ik ook een tweedelige bundel samen waarin dezelfde psalmen melodieën hebben die aan de Anglican Chant zijn ontleend. Deze vierstemmige, reciterend gezongen melodieën hebben inmiddels ook in Nederland ingang gevonden.

In 1996 promoveerde ik bij Prof. Dr O.J. de Jong op een onderzoek naar de katholieke liedbundel ‘Missen en Gezangen’ uit 1745. Door dit gezangboek is een bijzonder kerkliedrepertoire ontstaan dat alleen in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland voorkomt en waarvan verscheidene voorbeelden in het Oud-Katholiek Gezangboek te vinden zijn.

Voor dat gezangboek schreef en vertaalde ik ook een aantal liederen, waaronder Latijnse hymnen uit de christelijke oudheid en de middeleeuwen. In de zeventiende en de achttiende eeuw kwamen deze hymnen opnieuw in de belangstelling te staan, vooral bij enkele dichters in Frankrijk, die ze bewerkten en vaak ook als voorbeeld gebruikten voor nieuwe scheppingen. Deze hymnen en de liturgische context waarin ze ontstonden, die vaak als het (neo-)gallicanisme worden aangeduid, hebben mijn bijzondere belangstelling. Verschillende hymnen van Charles Coffin en Jean-Baptiste de Santeuïl vertaalde ik ook in het Nederlands. In mijn nieuwste publicatie ‘Liederen in opdracht’ zijn enige daarvan opgenomen.

Daarnaast heb ik een passie voor Scandinavië en niet alleen voor de natuur en de sfeer van deze landen. In mijn bundel die is verschenen onder de Deense titel ‘Blomstre som en rosengård’ staan liederen die uit de Scandinavische talen zijn vertaald of bewerkingen zijn van hoofdzakelijk Deense liederen, onder meer van N.F.S. Grundtvig, maar ook uit de andere Scandinavische landen, met uitzondering van Finland.

Op dit ogenblik staat bij mij een ogenschijnlijk uiterst saai, maar in werkelijkheid bijzonder boeiend project centraal. Ik werk aan een boek in drie delen, dat handelt over leesroosters voor de eucharistieviering op zon- en feestdagen (of voor de hoofddienst in kerken die niet elke zondag de eucharistie vieren). Het gebruik van een leesrooster of lectionarium is nauw verbonden met het kerkelijk jaar, dat beslist niet altijd en overal dezelfde structuur had en heeft. Er zijn al meer dan 150 verschillende lectionariumsystemen bijeengebracht, die van een beschrijving en een commentaar worden voorzien.

Het kerkelijk jaar hangt op zijn beurt weer nauw samen met een ander belangstellingsgebied: de berekening van de paasdatum. In 1997 nam ik namens de oud-katholieke kerken deel aan een consultatie van de Wereldraad van Kerken in Aleppo (Syrië), die tot doel had de wegen naar een gemeenschappelijke paasdatum voor alle christenen te zoeken. Meer hierover kunt u lezen in de rubriek Projecten.

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de activiteiten van Koenraad Ouwens op het terrein van de liturgie en de kerkmuziek. U kunt boeken bestellen, artikelen lezen, verwijzingen vinden naar andere sites van kerken en instellingen op het gebied van liturgie en kerkmuziek en nog veel meer. Hopelijk heeft u er profijt van.

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page